Методична робота

 

                          Заступник директора з НВР,
                         з науково – методичної роботи

 

           Фалій Людмила Анатоліївна

            

                                              Освіта – вища.
                      «Спеціаліст вищої категорії»

_______________________________________________

Творчий педагогічний колектив працює над проблемою:
   «Системний розвиток інтелектуальних та креативних здібностей учнів»

Всього вчителів : 35 чол.
з них : «Спеціаліст вищої категорії» – 14 чол.
           «Спеціаліст першої категорії» – 13 чол.
           «Спеціаліст другої категорії» – 5 чол.
          «Спеціаліст» – 2 чол.
Мають звання:
           «Вчитель – методист» – 2 чол.
           «Старший вчитель» – 8 чол.

Методична робота в школі будується на досягненнях науки, ППД, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

              У школі діє методичний кабінет, інформаційно-аналітичний центр навчально-виховної роботи з докладним банком інформації, яка оптимально охоплює дані про діяльність педагогічного та учнівського колективів.

Основні напрями в роботі над науково-методичною проблемою:
– підвищення якості освіти;
– забезпечення рівного доступу до неї; запровадження інноваційних технологій навчання;
– впровадження нового Державного стандарту початкової освіти, створення належних умов перебування учнів початкових класів у школі, особливо першокласників;
– створення здоров’язберігаючого  середовища у школі;
– покращення виховної роботи;
– запровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках;
– розбудова системи моніторингових досліджень якості освіти, продовження роботи з підготовки випускників до зовнішнього незалежного оцінювання;
– підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників шляхом модернізації  організаційних форм та змісту науково-методичної роботи, соціального статусу вчителя у суспільстві,
– реалізація державних цільових програм: упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес, поліпшення шкільної природничо-математичної освіти;
– удосконалення організаційно-методичних механізмів пошуку, виявлення і підтримки творчо працюючих учителів та підготовка їх до участі у фахових конкурсах;
– створення організаційно-педагогічних умов для розвитку інноваційного освітнього простору;
– організація ефективної роботи з обдарованими дітьми щодо забезпечення їх якісної підготовки до обласних та всеукраїнських конкурсів і олімпіад;
– формування єдиного виховного простору на основі об’єднання зусиль навчальних закладів, сім’ї, громадськості для забезпечення особистісного зростання кожної дитини та максимальної адаптації до соціуму.

          З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, в школі працюють методичні структури:
– Методична рада (кер.Краснодемський Ю.Й..);
– МО учителів початкових класів (кер. Пилипова С.М.);
– МО учителів природничо-математичного циклу (кер. Литовченко О.М..);
– МО учителів суспільно-гуманітарного циклу (кер. Тініна В.М.);
– МО класних керівників (кер. Краснодемська Л.Ф.);
– Психолого-педагогічний семінар (кер. Фалій Л.А.)
– Творча група вчителів (кер. Боровик Г.І.);
– Школа молодого вчителя.

           Впродовж декількох років методична діяльність у школі будується і проводиться за принципом моніторингу – систематичної аналітико-діагностичної діяльності.
Проводиться предметні тижні, де педагоги й учні удосконалюють знання з навчальних дисциплін, представляють свої надбання з різних галузей навчально-виховного процесу.
Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, де обговорюють, проводять, аналізують:
– результати навчально-виховної роботи:
– динаміку зростання (спаду) успішності учнів;
– результати контрольних робіт (державної підсумкової атестації), навички читання;
– діяльність членів МО щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності;
– аналіз стану викладання предметів:
– стан виконання навчальних планів і програм;
– використання інноваційних технологій, їх ефективність;
– апробація електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних засобів;
– стан позакласної роботи вчителів з предметів;
– система та результативність підвищення професійного рівня вчителів;
– результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах;
– аналіз роботи за рік та перспективне планування.
        Систематично проводититься внутрішкільна методична робота з питань:
1.) Самоосвіта педагогічних працівників ;
2.) Атестація і творчі звіти педагогів :
3.) Курсова перепідготовка ;
4.) Семінари-практикуми (районні та шкільні);
5.) Конкурс "Учитель року”;
6.) Індивідуальні та групові консультації для учителів та батьків;
7.) Участь у роботі предметних тижнів, методичних нарад;
8.) Робота з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін;
9.) Поповнення кабінетів методичною та довідковою літературою, розробками уроків, виховних заходів, матеріалами з досвіду роботи учителів;
Усі засідання методичних об’єднань проводяться згідно з планом роботи.


Яндекс.Метрика